Pedagogische visie

Ik vind het belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen tot vriendelijke, sociale, zelfstandige mensen. Dit zal ik zoveel mogelijk op een positieve manier stimuleren, door structuur en duidelijkheid te bieden, geduld, begrip, een luisterend oor en een knuffel te bieden, een speelomgeving met uitdagend materiaal aanreiken en het goede voorbeeld te geven. Naast een veilige omgeving in huis, vind ik ook een veilige sociale omgeving belangrijk. Ik wil dat kinderen zich op hun gemak voelen. Een knuffel, compliment of samen spelen doet wonderen!

Emotionele veiligheidEen voorwaarde om op een ontspannen manier tot ontwikkelen te komen is dat kinderen vrij zijn van emotionele belemmeringen. Dit betekent dat een kind echt zichzelf kan en mag zijn. Emoties horen erbij en mogen er zijn, de uitdaging zit hem in het ermee om te leren gaan.

Sociale ontwikkeling: Ik vind het belangrijk dat kinderen leren omgaan met andere kinderen en leren op een vriendelijke manier hun grenzen aan te geven. Door veel samen te spelen komen de kinderen tot ontwikkeling en leren ze spelenderwijs van elkaar.

Zelfstandigheid: Kinderen leren trots op zichzelf te zijn doordat ze zelf dingen kunnen doen, daar krijgen ze zelfvertrouwen van. 

Uitdagende speelomgeving: Buiten spelen, torens bouwen, bakken, knutselen, fantasie gebruiken met materiaal, afwisselend speelgoed voor verschillende leeftijden, enz. De kinderen hebben een ruime keuze om te spelen en ontdekken!

Structuur en duidelijkheid: De kinderen weten waar ze aan toe zijn, doordat de dagindeling veelal hetzelfde is. Ook ben ik consequent met de regels die bij mij in de opvang gelden.Hierdoor voelt het vertrouwd voor ze.